kaptan köşkü

maymun iştahımla bulaştığım ne varsa hepsinden biraz tadacak kadar ‘herşeyci’, hiçbir kategoriye, ideolojiye, -izm’e dahil edilemeyecek kadar ‘hiçbirist’im. bu sayfada biraz yemek, biraz gezmek, biraz yazmak, biraz çizmek, biraz dikmek, biraz örmek, biraz gülmek, biraz düşünmek, biraz izlemek, biraz dinlemek, biraz eleştirmek, biraz övmek, biraz spor, biraz doğa, biraz deniz, biraz hobi, biraz bilim, biraz geyik var. bir de ben varım..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s